Top.Mail.Ru

Ескроу сметка или доверителна сметка за защита при сделки с недвижими имоти

Резултатите от търсенето ви

Ескроу сметка или доверителна сметка за защита при сделки с недвижими имоти

Публикувано от legaleste за 28.02.2024
0

В практиката сe среща т.нар. ЕСКРОУ сметка или „специална доверителна сметка” при сделка с имот.
При покупко-продажба на имот и купувачът, и продавачът поемат някои рискове. Съществува един законен и много цивилизован начин да си спестите съмненията и притесненията. Нарича се доверителна сметка.

Какво представлява доверителната сметка -това е специална банкова сметка, контролирана от трето лице, в която дължимата сума се внася от купувача в полза на продавача.

Вариант първи – ЕСКРОУ (доверителна) сметка. При нея, като трета страна по договора, в ролята на довереник, наблюдател и изпълнител е банката. Тя разкрива специална сметка на името на една от двете страни и блокира внесената от купувача сума. Сумата ще бъде освободена и получена от продавача само след изпълнение на заложените в договора условия. Обикновено става дума за представяне на подписан нотариален акт и/или представяне на актуално удостоверение за вещни тежести, доказващо, че купувачът е реалният собственик на имота и няма вписани вещни тежести върху него. По този начин продавачът има сигурност относно получаването на пълната договорена цена.

Доверителната сметка е много подходяща, ако купувате „на зелено“. Когато купувате жилище в строеж, тя ще ви даде възможност от една страна да гарантирате на предприемача, че парите са налични. От друга страна ще имате сигурност, че те ще бъдат използвани по предназначение и ще допринесат за напредването на строителството.

Вариант втори – Доверителна сметка на нотариус. Правилата са същите, като при ЕСКРОУ. Разликата е, че вместо банката, довереникът е нотариусът, с когото работите. Правите тристранен договор. Купувачът превежда парите в доверителната сметка. Когато договорените условия се осъществят след вписването на сделката в Службата по вписвания и нотариусът прехвърля парите на продавача.

Вариант трети – Доверителна сметка на адвокат – това е най често използваната в практиката при покупко-продажба на недвижим имот, особено когато една от страните е чуждестранно лице. Сключва се договор за „правна помощ”, по силата на който адвокатът поема задължението да закупи недвижим имот от името на клиента. След това клиентът депозира необходимата сума по сметката по договора. В деня на подписване на нотариалният акт пред нотариус , адвокатът потвърждава, че сумата е постъпила в адвокатската му сметка и след подписването на акта, той превежда сумата по банковата сметка на продавача. По този начин продавачът има сигурност относно получаването на пълната договорена цена, а купувачът – че продавача ще подпише нотариалният акт.

Във всички случаи използването на доверителна сметка е сигурният инструмент за приключване на сделката без рискове, както за продавача, така и за купувача!

Оставете коментар

You cannot copy content of this page

Сравнете имоти