Top.Mail.Ru

Правни услуги

Legal Estates Ви предлага пълно правно обслужване при покупка, продажба или инвестиране в недвижими имоти в България.

Правни услуги

Legal Estates Ви предлага пълно правно обслужване  – консултации и услуги по всички правни аспекти при  покупка, продажба или инвестиране в недвижими имоти  в България. 

Legal Estates /Адвокат Зоя Чернева www.cherneva-law.eu/ ще Ви предостави пълен пакет от услуги свързани с покупко-продажбата на недвижимите имоти в България, а именно:

Проучване на собствеността, наличие или липса на тежести и други вписвания за имота:

  • За купувачи – детайлно проучване на собствеността на избрания от Вас имот и наличието на тежести – изследване историята на собствеността, проверка за ипотеки, възбрани, искови молби, завещания и наличие на права на трети лица.
  • За продавачи – преглед на наличните документи за имота с оглед безпроблемна бъдеща сделка.

Изготвяне на пълномощни за разпореждане с недвижим имот: 

В допълнение, консултираме нашите клиенти в зависимост от конкретният случай и изготвяме за тях и всички изискуеми по закон декларации, които следва да съпътстват пълномощното при неговото използване (декларации по чл. 42 ЗМИП, декларации по чл.59 ЗМИП, декларации по чл. 264, ал.1 и 2 ДОПК, декларации по чл. 25, ал.8 ЗННД и други).

Имаме богат опит с представителство на клиенти от цял свят и със заверка на пълномощни в чужди държави и в зависимост от това , къде ще бъде извършена нотариалната заверка, нашият адвокат ще изготви документите на необходимият за Вас език :английски, полски, немски, руски и др.

За своите клиенти, които не живеят в България, можем да подготвим и извършим всички необходими действия по изготвяне на необходимите пълномощни и декларации. Можем да работим изцяло онлайн, като изпратим необходимите документи на посочен от клиента адрес (имейл или пощенски), заедно с подробни инструкции по заверка на документите и поставянето на апостил върху тях в съответната държава (ако такъв е необходим).

Изготвяне на предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот.

При изготвянето на договорите провеждаме консултации с клиента и срещи с ответната страна, чрез които отделяме най-съществените елементи на бъдещия договор. Изготвяме договорите така, че да защитят в максимална степен интересите на нашите клиенти. Те получават детайлна консултация по клаузите на бъдещия договор, последиците от неговото сключване и обема на правата и задълженията, които ще бъдат поети, ако съответният договор бъде подписан.


Нотариален акт за недвижим имот в България – подготовка и снабдяване:

Съгласно българското законодателство акта за прехвърляне на собствеността върху недвижими имот се извършва чрез Нотариален акт. Прехвърлянето на владението на имота е последният етап от сделката. Собствеността преминава към новия собственик с подписване на нотариалния акт.

Ние ще изготвим нотариалният акт във формата, която е нужна за Вашият конкретен случай:  за покупко-продажба, дарение или замяна на недвижими имоти в България,  констативен нотариален акт за собственост /при наследство/ или констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.

За нашите клиенти, които не живеят в България, можем да подготвим и извършим всички необходими правни действия като пълномощници, включително и да изготвим и подпишем нотариалния акт.


В допълнение към покупко-продажбата на имоти, ние също така предоставяме правни услуги по отношение на наследяване и други въпроси, свързани с правото на собственост, като помагаме за решаването на често сложен проблем с отговори, които осигуряват спокойствие.

        Целта на нашата компания е да предложи на своите клиенти една по-различна от предлагащите се брокерски услуги на пазара, базирайки се на хармонична синергия между сложните юридически тънкости, включени в сделките с имоти.

        Сигурността, прозрачността и ясната, бърза комуникация са от първостепенно значение за нас, когато става въпрос за правно представителство на нашите клиенти, независимо дали купувате или продавате. Ние ще представляваме Вашите интереси по време на целия процес.

You cannot copy content of this page

Сравнете имоти