Top.Mail.Ru
Резултатите от търсенето ви

Условия за ползване

Условия за ползване на сайта www.legaleste.com
Този документ („Условия“) съдържа Условията за ползването на уебсайта www.legaleste.com („Сайта“).
Във връзка с предоставяните Услуги „Легал Естейтс“ ООД обработва лични данни съгласно Политиката за защита на личните данни („Политика“), която е неразделна част от тези Условия.
С използване на интернет сайта www.legaleste.com, всяко негово меню, категория или секция, както и с възникването, развитието и прекратяването на всяко правоотношение, породено вследствие на използването на сайта, Вие давате вашето съгласие да бъдете обвързани от настоящите общи условия за ползване на интернет сайта, както и от всички други условия, регламентиращи отделни правоотношения, обусловени от неговото използване.
Ако не сте съгласни с гореизложеното или не приемате тези условия, моля, не използвайте този интернет сайт и услугите, предоставяни на него. Ако продължите да използвайте този интернет сайт, ще приемем, че сте съгласни с настоящите Общи условия.
1. Идентификация на „Легал Естейтс“ ООД
1.1. „Легал Естейтс“ ООД с адрес на управление Поморие, ул.Княз Борис 86, ЕИК: 204464637 предоставя на клиенти („Клиенти“, „Потребители“), чрез сайта www.legaleste.com услуги, свързани с търсене и предлагане на недвижими имоти и осъществяване на покупко-продажба.
2. Вашите задължения
2.1 Вие:
2.1.1 се съгласявате да не използвате уебсайта (или която и да е част от него) за незаконни цели и се съгласявате да го използвате в съответствие с всички съответни закони;
2.1.2 се съгласявате, че след като се регистрирате за нашите Услуги, вие се считате за „член“ на сайта;
2.1.3 се задължавате да предостовяте достоверна информация при попълване на формите за запитване и контакт в сайта www.legaleste.com;
2.1.4 се съгласявате да се свързваме с Вас на личния Ви телефон, както и да получавате информационни бюлитини на електронната Ви поща;
2.1.5 няма да използва уебсайта по начин, който нарушава или нарушава правата на което и да е лице, фирма или компания (включително, но не само, права на интелектуална собственост, права на поверителност);
2.1.6 се съгласявате, че няма да копирате и разпространявате достъпа до информацията и съдържанието на legaleste.com.
3. Нашите права
3.1 Запазваме си правото да:
3.1.1 да модифицираме или оттеглим, временно или окончателно, Уебсайта (или която и да е част от него) със или без уведомление и вие потвърждавате, че ние не носим отговорност пред Вас или трета страна за каквито и да било промени или оттегляне на Уебсайта;
3.1.2 да променяме тези Условия по всяко време и продължаващото Ви използване на Уебсайта (или която и да е част от) след такава промяна ще се счита за Ваше съгласие на такава промяна. Ваша отговорност е да проверявате редовно, за да определите дали Условията са променени. Ако не сте съгласни с каквато и да е промяна на Условията, трябва да спрете да използвате уебсайта;
4. Право на собственост
4.1. Цялата информация от базата данни на „Уебсайта“(legaleste.com), която включва обяви за предлагане и заявки за търсене на недвижими имоти, (включително текстово съдържание, изображения, графики, снимки, файлове и др.) е собственост на „Легал Естейтс“ ООД.
4.2. Вие признавате и се съгласявате, че всички авторски права, търговски марки и всички други права на интелектуална собственост върху всички материали или съдържание, предоставени като част от уебсайта, остават по всяко време за нас.
Разпореждането с правата на собственост става с изричното писмено съгласие на „Легал Естейтс“ ООД
5. Връзки към сайтове на трети страни
5.1. Сайтът на „Легал Естейтс“ ООД включва връзки към уебсайтове на трети страни, които се контролират и поддържат от други.
В опит да предоставим повишена стойност на нашите Потребители, ние можем да предоставим връзки към други уебсайтове или ресурси. Вие признавате и се съгласявате, че ние не носим отговорност за наличието на такива външни сайтове или ресурси и не подкрепяме и не носим отговорност, нито пряко или косвено, за практиките за поверителност или съдържанието (включително невярно или клеветническо съдържание) на такива уебсайтове, включително (без ограничение) всякаква реклама, продукти или други материали или услуги на или достъпни от такива уебсайтове или ресурси, нито за каквито и да е щети, загуби или престъпления, причинени или твърдени, че са причинени от или във връзка с, използването или разчитане на такова съдържание, стоки или услуги, налични на такива външни сайтове или ресурси.
6. Мониторинг
Ние имаме право, но не и задължение, да наблюдаваме всяка дейност и съдържание, свързани с Уебсайта. Можем да разследваме всяко съобщено нарушение на настоящите Условия или жалби и да предприемем каквито и да е действия, които сметнем за подходящи (които могат да включват, но не се ограничават до предупреждения, спиране, прекратяване или прикачване на условия към вашия достъп и / или премахване на всякакви материали от Уебсайта).
7. Вашите данни
7.1. Моля, прочетете нашата политика за защита на личните данни, която е част от тези условия за ползване на legaleste.com
8. Прекратяване
8.1. Ако някоя част от Условията се счита за незаконна, невалидна или по някаква причина неприложима, тогава тази разпоредба се счита за отделима от тези Условия и не засяга валидността и изпълняемостта на която и да е от останалите разпоредби на Условията.
9. Цялото споразумение
Тези Условия (изменени от време на време) съдържат цялото споразумение между Вас и нас, свързано с предметния обхват, и заместват всички предишни споразумения, договорености, ангажименти или предложения, писмени или устни, между Вас и нас във връзка с този въпроси. Никое устно обяснение или устна информация, дадени от нас, няма да променят тълкуването на тези условия. Вие потвърждавате, че като се съгласявате да приемете тези Условия,

Сравнете имоти